Maak een afspraak

HomeKwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Mansani Kliniek is aangesloten bij de Zelfstandig Klinieken Nederland (ZKN). Dit betekent dat wij het ZKN keurmerk mogen uitdragen, wat inhoudt dat wij voldoen aan zeer strenge eisen. Er werken altijd medisch specialisten in een kliniek en de ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. U heeft niet te maken met (lange) wachtlijsten en kunt erop vertrouwen dat de behandeling naar wens verloopt. Klinieken die bij ZKN zijn aangesloten scoren hoog qua klanttevredenheid. Kijk voor meer informatie over ZKN op hun website.

Wat doen wij om uw veiligheid te garanderen?

Mansani Kliniek werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Alle handelingen die worden uitgevoerd worden beschreven in protocollen en werkinstructies. Dit is ook vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) draait volledig om veilig werken;  incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s worden in dit systeem gemeld en geanalyseerd waarna  de verbeteringen die hieruit voortvloeien worden geïmplementeerd.

Het onderwerp kwaliteit en veiligheid en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen staan standaard geagendeerd op werkoverleggen. Mansani Kliniek heeft hygiëne hoog ik het vaandel staan zowel van medewerkers, kliniek en apparatuur. Hierop wordt ook nauwlettend gecontroleerd. De kwaliteit en veiligheid wordt geborgd door middel van interne en externe audits. Interne audits zijn controles door eigen medewerkers om te kijken of er volgens de geldende protocollen en werkinstructies gewerkt wordt. Externe audits worden jaarlijks uitgevoerd door een hygiënist en deskundige steriele medische hulpmiddelen voor de hygiëne en steriliteit binnen onze kliniek. De KIWA beoordeelt voldoen aan het ZKN keurmerk, de ziekenhuis apotheker controleert juist beheer en opslag van medicatie. De IGJ controleert onze vestigingen regelmatig op wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid.

Operatiekamers op het hoogste niveau

De operatiekamers van Mansani Kliniek voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op elk denkbaar gebied. De operatiekamers voldoen aan de nieuwste WIP richtlijnen voor implantatiechirurgie. Dat betekent dat we een operatiekamer Klasse 1 en prestatieniveau 1 hebben, dit zegt iets over de mate waarin de luchtbehandeling van de operatiekamers beheerst wordt.

Meetbare kwaliteit

Wij meten voortdurend onze prestaties. Wij streven ernaar aantoonbaar de beste kwaliteit te leveren. Daarom meten we de resultaten van onze operaties met zogenaamde ‘uitkomstenmetingen’. Onze specialisten willen graag weten in hoeverre de ingreep is geslaagd. En u als patiënt bepaalt in welke mate dit ook het geval is door aan te geven in hoeverre uw “kwaliteit van leven” na de behandeling is verbeterd.

Het doen van deze uitkomstenmetingen is een ingewikkeld en intensief proces. Maar het levert veel kostbare informatie op: het is ons bewijs dat we het écht beter doen dan onze concurrenten. Maar het laat ook zien waar er nog ruimte is voor verbetering. Want hoe goed we het ook doen: het kan altijd nóg beter. U kunt ons hierbij helpen door de gevraagde vragenlijsten in te vullen. Voor onze patiënten, verzekeraars en andere zorgverleners is onze resultaten ook belangrijke informatie. Daarom maken wij deze informatie openbaar.

Geregistreerde en gediplomeerde zorgverleners

Alle oogspecialisten werkzaam bij Mansani Kliniek zijn BIG en MRSC geregisteerd en vooraanstaande specialisten met een indrukwekkende staat van dienst. De kwaliteiten van onze medisch specialisten en medewerkers worden structureel getoetst. Zij bezoeken regelmatig nascholingsdagen en congressen . Daarnaast zijn alle onze zorgverleners gediplomeerd en gespecialiseerd. Alle onze medewerkers houden hun kennis up-to-date met bij-, nascholing, workshops en trainingen. Door onderling informatie uit te wisselen en elkaar te raadplegen over specifieke problemen van patiënten en/of cliënten werken zij gezamenlijk aan het hoge kwaliteitsniveau waar Mansani Kliniek voor staat. Een niveau dat niet alleen geldt voor de behandeling, maar ook voor de intake, de voor- en de nazorg.

Vragen?

U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren aan onze kwaliteit, door bijvoorbeeld uw behandelend arts uitvoerig te informeren over klachten, medicijngebruik, leefwijze etc. Stel vragen wanneer iets u niet duidelijk is of als u zich zorgen maakt. Spreek onze medewerkers gerust aan wanneer u twijfels of vragen heeft over bijvoorbeeld het naleven van hygiëne- regels. Zo werken wij samen aan optimale veiligheid bij Mansani Kliniek.

Heeft u nog vragen over de veiligheid en kwaliteit bij Mansani Kliniek? U kunt uw vraag mailen naar kwaliteit@mansanikliniek.nl.

Mansani Kliniek
  • De beste specialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Mansani Kliniek
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin