Maak een afspraak

HomeVergoeding

Vergoeding & verwijseisen

Welke vergoeding voor zorg aan de orde is hangt af van of een behandeling onder verzekerde (basiszorg) of onverzekerde zorg valt en of er een contract is tussen Mansani kliniek en uw zorgverzekeraar.

Inhoudsopgave Vergoeding

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die we op deze pagina behandelen:

Verzekerde zorg

Verzekerde zorg zijn behandelingen die enerzijds vallen onder de basisverzekering of anderzijds onder uw aanvullende verzekering. Hoeveel er vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wordt verschilt per zorgverzekeraar en of uw zorgverzekeraar een contract met Mansani kliniek heeft gesloten.

Gecontracteerde zorg

Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar dan dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar.

Niet gecontracteerde zorg

Voor de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Met een naturapolis is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw  zorgverzekeraar. U ontvangt van ons de factuur, via infomedics, en betaalt deze. U dient de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis. 

Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars

In onderstaande tabel staan de zorgverzekeraar koepels vermeld en vindt u de status van contractering voor 2023 en 2024. Weet u niet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt? Scroll dan even verder, u vindt het rechtsonder de tabel.

 Naam   zorgverzekaar 2023 2024
 a.s.r  Niet gecontracteerd  Gecontracteerd
 Caresq/Aevitae  Niet gecontracteerd  Gecontracteerd
 CZ   Niet gecontracteerd  Gecontracteerd
 DSW  Niet gecontracteerd  Gecontracteerd
 Menzis  Niet gecontracteerd  Niet gecontracteerd
 ONVZ  Gecontracteerd  Gecontracteerd
 VGZ  Niet gecontracteerd  Niet gecontracteerd
 Salland  Niet gecontracteerd  Niet gecontracteerd
 Zilveren Kruis/Achmea  Niet gecontracteerd  Niet gecontracteerd
 Zorg en Zekerheid  Niet gecontracteerd  Niet gecontracteerd

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Als u niet weet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt, dan vindt u het eenvoudig terug in onderstaande infographic:

Wilt u meer weten over de concerns, hun marktaandeel en bijvoorbeeld volmachten? Bekijk dan de website van Zorgwijzer.nl.

Passantentarieven

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland. Deze tarieven verschillen van de tarieven die wij doorberekenen aan zorgverzekeraars in verband met prijsafspraken die wij met hen kunnen maken. Hieronder kunt u de passantentarieven inzien.

Bekijk de passantentarieven

Niet verzekerde zorg

Een aantal behandelingen vallen niet onder de basisverzekering. Maar worden mogelijk wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.

Niet verzekerde zorg zijn behandelingen zonder medische indicatie, u heeft daarvoor geen verwijzing van uw huisarts. 

Doorverwijzing huisarts

U wordt verwezen door de huisarts. Tijdens het consult wordt een diagnose gesteld en desgewenst een behandeling voorgesteld. De kosten van dit eerste consult vallen onder vergoede zorg. Indien van toepassing, wordt uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien de voorgestelde behandeling geen medisch noodzakelijke behandeling betreft, vergoedt uw zorgverzekeraar deze waarschijnlijk niet. De voor- en nadelen, de risico’s en de prijs van de behandeling worden vooraf met u besproken. Bij behandeling krijgt u een factuur en betaalt u deze direct (via pin). Deze factuur kunt u zelf, als u wilt, bij uw zorgverzekeraar indienen.

Zonder verwijzing huisarts

Natuurlijk bent u ook welkom zonder verwijzing door uw huisarts of specialist; echter dan komen alle kosten van het consult, de diagnostische onderzoeken en de behandeling (zie prijzen, zoals aangegeven op de prijslijst) voor uw eigen rekening en kunt u die direct betalen d.m.v. pin. U krijgt van ons altijd een factuur, die u zelf, desgewenst, bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Mansani Kliniek
  • De beste specialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Mansani Kliniek
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin