Maak een afspraak

HomeVergoeding

Verzekerde zorg

Mansani Kliniek levert verzekerde en onverzekerde zorg. Op dit moment heeft Mansani Kliniek vooralsnog geen overeenkomst met zorgverzekeraars; echter, wanneer het zorg uit de basiszorg betreft, wordt deze behandeling gewoon vergoed. U ontvangt van ons een factuur op basis van vaste tarieven genaamd passantentarieven. Deze dient u aan ons te betalen en kunt u indienen bij u verzekeraar.

Niet gecontracteerde zorg

Mansani heeft geen contracten met verzekeraars. De zorg wordt 100% vergoed met een restitutiepolis. Met een naturapolis is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw verzekeraar en polis. Het resterende bedrag wordt door Mansani Klinieken vergoed. De declaratie kan niet direct bij uw verzekeraar worden ingediend. U ontvangt van ons de factuur en het bedrag dat door uw verzekeraar wordt uitgekeerd maakt u over aan Mansani Kliniek. U betaalt altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis.

Passantentarieven

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland. Om ervoor te zorgen dat u als patiënt deze kosten niet hoeft voor te schieten, werken wij met akte van cessie. Hiermee machtigt u ons om bij uw zorgverzekeraar rechtstreeks te declareren. Daarmee houden we de administratieve afhandeling voor u beperkt. Hiervan ontvangt u een formulier bij uw eerste bezoek aan onze kliniek.
Sommige verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden staan dat zij niet met akte van cessie werken. In dit geval en ook wanneer u onverzekerd bent, ontvangt u na uw bezoek aan onze kliniek zelf een factuur met ons passantentarief voor de geleverde zorg, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Hieronder vind u onze zorgcodes voor de verzekeraar:

Zorgproduct Consumentenomschrijving Declaratiecode Tarief
149999026 Operatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat 15B217 € 3.750,00

Voor een basisverzekering of aanvullende verzekering kun je in Nederland bij veel verschillende zorgverzekeraars terecht. Hier vind je een overzicht van alle aanbieders van zorgverzekeringen voor 2022.

Aevitae
Aevitae ASR
Aevitae VGZ
Anderzorg
Avéro Achmea
Avéro Achmea Aevitae
Avéro Achmea Nedasco
AZVZ
Besured
Bewuzt
CZ
CZdirect
De Amersfoortse
De Amersfoortse Nedasco
De Friesland
De Goudse
Ditzo
DSW
FBTO
Hema
IK! Zorg voor mijzelf
Interpolis
inTwente
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Kettlitz Wulfse
Kiemer
Menzis
National Academic
Nationale Nederlanden
Nedasco
OHRA
ONVZ
OZF Achmea
PMA
PNOzorg
Pro Life
Promovendum
Salland
Stad Holland
Studenten Goed Verzekerd
Turien & Co
Turien & Co (Avéro)
Turien & Co (VGZ)
UMC
Univé
VGZ
VGZ Nedasco
VvAA
YouCare
ZEKUR
ZieZo van Zilveren Kruis
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect

Niet verzekerde zorg

Een aantal behandelingen vallen niet onder de basisverzekering en in dat geval is er geen sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit zijn behandelingen zonder medische indicatie en zijn daarmee ‘cosmetische’ behandelingen. Het eerste consult valt vaak wel onder verzekerde zorg.

Doorverwijzing huisarts

U wordt verwezen door de huisarts. Tijdens het consult wordt een diagnose gesteld en desgewenst een behandeling voorgesteld. De kosten van dit eerste consult vallen onder vergoede zorg. Indien van toepassing, wordt uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien de voorgestelde behandeling geen medisch noodzakelijke behandeling betreft, vergoedt uw zorgverzekeraar deze waarschijnlijk niet. De voor- en nadelen, de risico’s en de prijs van de behandeling worden vooraf met u besproken. Bij behandeling krijgt u een factuur en betaalt u deze direct (via pin). Deze factuur kunt u zelf, als u wilt, bij uw zorgverzekeraar indienen.

Zonder verwijzing huisarts

Natuurlijk bent u ook welkom zonder verwijzing door uw huisarts of specialist; echter dan komen alle kosten van het consult, de diagnostische onderzoeken en de behandeling (zie prijzen, zoals aangegeven op de prijslijst) voor uw eigen rekening en kunt u die direct betalen d.m.v. pin. U krijgt van ons altijd een factuur, die u zelf, desgewenst, bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Prijslijst onverzekerde zorg

Behandeling Tarief*
Consult zonder diagnostische onderzoeken 150,-
Consult met uroflowmetrie, echo van de blaas, en/of urine- en bloedonderzoek 250,-
Consult met cystoscopie en/of transrectale echo en/of radiologische onderzoeken 600,-
Circumcisie (besnijdenis) inclusief vervolgconsult (uitsluitend vanaf 18 jaar) 500,-
Vasectomie (sterilisatie van de man) inclusief eerste consult, exclusief semenonderzoek 500,-
Vaso-vasostomie (herstel operatie na vasectomie) (anesthesie) 3.750,-
Hydrocele / spermatocele operatie  2.750,-
Correctie van de penis kromstand d.m.v. hechtingen (cavernoplicatie)  2.750,-
Correctie van de penis kromstand d.m.v. matje (cavernoplastiek) 3.250,-
Anesthesie (algehele narcose, spinaal of sedatie voor een OK duur van 30-60 min) 500 – 1000,-
Mansani Kliniek
  • De beste specialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Mansani Kliniek
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin