Maak een afspraak

HomePenisKromme penis (ziekte van Peyronie)

Kromme penis (ziekte van Peyronie)

Men spreekt van de ziekte van Peyronie indien er sprake is van een kromme penis tijdens erectie. De kromstand van de penis ontstaat op latere leeftijd (meestal na het 40e levensjaar) en is het gevolg van bindweefselvorming in de buitenwand van de zwellichamen van de penis.

Een kromme of scheve penis kan gepaard gaan met klachten of leiden tot beperking ten aanzien van de geslachtsgemeenschap. Lang niet iedereen met deze aandoening zal hiervoor een arts raadplegen. Dit omdat de klachten minimaal zijn en schaamte ook een rol kan spelen. Dit is zonde, want deze vervelende ziekte is in de meeste gevallen eenvoudig te verhelpen.

Hoe ontstaat een kromme penis?

Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de kromming, waarbij de meest geaccepteerde verklaring is dat er door veelvuldige kleine verwondingen aan de wand van de zwellichamen scheurtjes ontstaan die een ontstekingsreactie veroorzaken. Deze ontstekingsreactie geeft in de meeste gevallen pijn tijdens de erectie. 

Door het langzaam uitdoven van de ontstekingsreactie ontstaan er na verloop van tijd harde, verlittekende of verkalkte plekken: plaques . Deze plaques zorgen ervoor dat de penis krom trekt tijdens de erectie. De pijnlijke erecties zijn in deze fase meestal over.

Symptomen ziekte van Peyronie

Het is normaal dat sommige mannen een lichte kromming hebben tijdens een erectie. Men spreekt pas van de ziekte van Peyronie zodra er klachten bij komen kijken. Het eerste symptoom van de ziekte van Peyronie is bij de meeste patiënten dat er pijn is tijdens de erectie. Hierna begint het kromtrekken van de penis. Na het stabiliseren van de kromstand kan er sprake zijn van beperkingen of niet in staat zijn tot geslachtsgemeenschap, pijn bij de partner tijdens de geslachtsgemeenschap en kan afname van de stijfheid van de penis ontstaan (erectiestoornis). Andere klachten kunnen gevoelsvermindering in de eikel of pijn bij een erectie zijn. Twijfelt u? Bekijk dan de mogelijkheden voor een eerste consult.

Verloop van de ziekte

Het natuurlijke verloop van de ziekte van Peyronie varieert. Bij 30 tot 50% van de patiënten verergert de verkromming, terwijl bij 47 tot 67% van de patiënten de ziekte zich stabiliseert. Bij 10% vindt spontaan een verbetering plaats. Als zich eenmaal plaque heeft gevormd is dit echter zeer onwaarschijnlijk. De plaques zijn vaak ook in slappe toestand van de penis te voelen. Het duurt gemiddeld zo’n 12 maanden na het ontstaan van de ziekte voordat de kromstand zich stabiliseert en niet meer verergert. Bij 90% van de patiënten is dan ook de pijn verdwenen.

Psychische gevolgen

De ziekte van Peyronie kan invloed hebben op de psychische gemoedstoestand van de man vanwege de veranderingen en de verkorting van de penis. Door de aandoening kan het seksueel verlangen verminderen, kan faalangst op treden en kan depressiviteit op treden. Tevens kan de aandoening de relatie met de partner beïnvloeden. Psychologische/seksuologische begeleiding kan soms nodig zijn.

Behandeling kromme penis (ziekte van Peyronie)

In het verleden zijn er meerdere conservatieve behandelingen geprobeerd voor het voorkomen van de kromstand van de penis bij de ziekte van Peyronie. Geen van deze methoden hebben bewezen effect. Tot op heden is de overtuiging van de urologen dat wachten tot de groei van de verkalking gestopt is, het beste is. Daarna kan de kromming operatief worden gecorrigeerd. De keuze van de operaties hangt af van de ernst van de kromstand, deels de wens van de patiënt en het al dan niet aanwezig zijn van verminderde erecties. Tijdens de operaties wordt de huid net onder de eikel ingesneden en vervolgens naar beneden gestroopt. De voorhuid wordt hierbij behouden. Er zijn 4 mogelijke manieren om de kromstand te corrigeren: CavernoplicatieNesbitt operatieCavernoplastiek of Erectieprothese.

Onvrede over het resultaat van de operatieve behandeling

Onvrede na de operatie komt veel voor. Vaak is deze onvrede over de overgebleven lengte van de penis in erectie na de operatie.  Ten gevolge van de aandoening vindt er al lengte verlies van de penis plaats. Ook na de herstel operatie blijft dit verlies in lengte. Van belang is dat men zich realiseert dat er geen behandeling bestaat waarbij de penis in zijn volledige oude staat wordt herstelt. De bedoeling van de behandeling is om de penis in een "functionele" rechte stand te krijgen zodat geslachtsgemeenschap weer mogelijk is. Dit gaat ten alle tijden gepaard met lengte verlies van de penis. 

De vraag die altijd wordt gesteld is hoeveel lengte verlies er zal optreden of hoelang is mijn penis dan na de operatie. De lengte die overblijft is over het algemeen de gemeente lengte van de binnen bocht van de penis in erectie.

1. Cavernoplicatie

Geschikt bij een kleine krommingUitvoering: bij een Cavernoplicatie worden, tegenover de plaats van het verkalkte bindweefsel (de plaque), hechtingen geplaatst. Hierdoor kan de bindweefselwand ook aan deze kant niet meer rekken. Het verlies aan elasticiteit zit nu aan beide kanten, waardoor de kromming wordt opgeheven.

✅ Het is een eenvoudige correctie en de hechtingen zijn voelbaar onder de huid maar geven zelden problemen.
❌ De penis verliest hierdoor in erectie iets aan lengte. Het aantal cm dat er precies vanaf gaat is afhankelijk van de kromstand.

2. Nesbitt operatie

Geschikt bij een kleine kromming en een penislengte van minimaal 12 cmUitvoering: bij een Nesbitt operatie worden kleine ruitvormige delen uit het kapsel van het zwellichaam gesneden tegenover de plek waar de verharding zit, en worden deze gesloten met niet-oplosbare draden. De ruitvormige delen worden uit de buitenbocht van de kromming van de penis geplaatst. Hierdoor wordt de langere buitenbocht verkort tot ongeveer de lengte van de (kortere) binnenbocht.

✅ Net als bij een Cavernoplicatie zijn bij deze operatie de hechtingen voelbaar onder de huid maar geven deze zelden problemen.
❌ Dit is een complexere operatie dan een cavernoplicatie, door de verplaatsing kan een blijvende gevoelsstoornis ontstaan bij de eikel.

3. Cavernoplastiek

Geschikt bij een erge kromstand en zo min mogelijk lengteverliesUitvoering:  Bij een Cavernoplastiek wordt de verharding of plaque, welke in de binnenbocht van de kromming zit, ingesneden. Er zit dan natuurlijk een defect in het kapsel van het zwellichaam en dat zal moeten worden gedicht. Kunstmatig ontwikkeld materiaal wordt in de juiste vorm geknipt en als bedekking van het defect ingehecht. Het nieuwe stukje wand wordt onder de huid verstopt.

✅ Minder lengteverlies dan bij een Cavernoplicatie of Nesbitt operatie. Ook zijn bij deze ingreep de hechtingen onderhuids voelbaar, maar geeft dit zelden klachten.
❌ Het gevoel rondom de eikel kan (tijdelijk) verminderen. En ook bij deze ingreep is er sprake van lengteverlies van de penis, al is dit wel minder dan bij een Cavernoplicatie.

4. Erectieprothese

Indien (één van de) bovengenoemde operaties al zijn uitgevoerd en niet het gewenste effect hebben behaald. Indien er naast de kromstand sprake is van een erectiestoornis die niet verbetert met medicijn gebruik kan er nog in overleg met de uroloog voor gekozen worden om een erectieprothese te plaatsen en de penis eerst recht te buigen en door de plaque te breken. De stand van de penis blijft dan goed door de geplaatste erectieprothese.

✅ Meest geschikte optie als een Nesbitt operatie en/of een Cavernoplastiek niet het gewenste effect hebben behaald. Tevens is dit een snelle en betrouwbare optie voor het oplossen van erectieproblemen.
❌ Dit is de meest ingrijpende operatie. Daarnaast kan de penis minder gevoelig worden, en een penis prothese kan stuk gaan.

Nazorg

De behandeling tegen de ziekte Peyronie is verricht. Wat kunt u verwachten nadat de operatie is uitgevoerd?

Als alles goed verloopt mag u dezelfde dag naar huis. De dag na de operatie kunt u via de huisarts de katheter en het geplaatste drukband laten verwijderen. Een nieuw verband is dan niet meer nodig. Maak een afspraak met de huisarts als de datum van uw operatie bekend is. Verder:

 • De eerste 2-4 weken zullen de erecties pijnlijk zijn.  U kunt wakker worden van met name de nachtelijke erecties.
 •  De hechtingen bij de eikel lossen vanzelf op tussen de tiende en twintigste dag.
 • De eerste 2-3 weken mag u niet zwemmen, in bad gaan of naar de sauna gaan zodat de wond goed kan drogen en genezen.
 • De dag na de operatie mag u weer douchen.
 • Probeer de penis de eerste dagen omhoog te dragen in de onderbroek.
 • Strak ondergoed heeft hierbij de voorkeur.
 • De eerste dagen kan het plassen een branderig gevoel veroorzaken. Bij het doorplassen verdwijnen deze klachten meestal.
 • Het is belangrijk om voldoende te drinken, ongeveer twee liter per 24 uur.
 • Zit een gaasje vast aan de wond? Dan kunt u het onder de douche losweken. Na het douchen is het belangrijk om de wondjes droog te deppen.
 • De eerste drie weken mag u geen gemeenschap hebben.
 • Na 6 weken heeft u een controleafspraak.

Herstel na operatie

De eikel kan de  ongevoelig zijn na de operatie. Dit kan enkele weken duren. 

Na de operatie kan de hardheid van de  erectie minder zijn. Dit kan komen door het ongemak dat u ervaart tijdens de erectie. Als de erectie langere tijd slecht blijft kan in overleg met de uroloog gestart worden met een erectie bevorderende tablet. 

Na de operatie zal de voorhuid (indien u die heeft) verdikt zijn en zal het moeilijk zijn om deze naar achter te trekken.  Het schoonmaken van de eikel zal dus niet goed kunnen. De voorhuid zal in de loop van de weken afslanken en makkelijker terug te trekken zijn. In de eerste periode na de operatie hoeft u niet te voorzeren op de voorhuid terug te trekken

Geslachtsgemeenschap kan veilig na 4 weken. U hoeft niet bang te zijn dat u hierdoor de operatie te niet doet of iets stuk maakt op de plek waar u bent geopereerd. 

De eerste dagen kan het plassen een branderig gevoel veroorzaken. Bij het doorplassen verdwijnen deze klachten meestal. Het is belangrijk om voldoende te drinken, ongeveer twee liter per 24 uur.

Na 6 weken heeft u een controleafspraak bij de uroloog. Dan kunnen we met zekerheid vaststellen of de operatie succesvol is geweest. Mochten er voor die tijd complicaties of vragen zijn, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de Mansani Kliniek.

Er is ten gevolge van de operatie lengte verlies van de penis in erectie opgetreden. Dit lengte verlies zal over het algemeen niet beperkend zijn in het aangaan van seksuele contacten en geslachtsgemeenschap.

Neem contact op met Mansani Kliniek

Bij Mansani Kliniek vinden we dat urologische problemen snel en goed verholpen moeten worden. Ons toegewijde team van urologen en specialisten behandelt en opereert zeer professioneel, met echte aandacht voor u als patiënt. Uw behandeling wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar.

Neem direct contact op

Mansani Kliniek
 • De beste specialisten
 • Optimale patiëntbeleving
 • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
 • Zeer korte wachttijden
Mansani Kliniek
Biltseweg 14
3735 ME Bosch en Duin